Theo đà “hưng phấn” của 2 tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Đáng chú ý, một số nhóm hàng chủ lực như điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, dệt may đã có sự bứt phá rõ rệt…

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục khởi sắc trong 3 tháng đầu năm 2024, dự báo một năm phục hồi tăng trưởng bứt phá.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục khởi sắc trong 3 tháng đầu năm 2024, dự báo một năm phục hồi tăng trưởng bứt phá.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2024 ước đạt 65,09 tỷ USD, tăng 35,6% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17%; nhập khẩu tăng 13,9%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1/2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1/2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 3/2024 ước đạt 34,01 tỷ USD, tăng 37,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,54 tỷ USD, tăng 51,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 24,47 tỷ USD, tăng 33%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2024 tăng 14,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 21,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11,7%.

Tính chung quý 1/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 25,21 tỷ USD, tăng 26,2%, chiếm 27,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 67,85 tỷ USD, tăng 13,9%, chiếm 72,9%.

Trong quý 1/2024 có 16 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 82,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 04 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,7%).
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu quý 1/2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu quý 1/2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý I/2024, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,18 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 82,02 tỷ USD, chiếm 88,1%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 8 tỷ USD, chiếm 8,6%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 1,86 tỷ USD, chiếm 2%.

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2024 ước đạt 31,08 tỷ USD, tăng 33,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,83 tỷ USD, tăng 36,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20,25 tỷ USD, tăng 31,6%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2024 tăng 9,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 2,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,7%.

Tính chung quý 1/2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 84,98 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 29,7 tỷ USD, tăng 14,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,28 tỷ USD, tăng 13,6%.

Trong quý 1/2024 có 17 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 02 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 40,3%).
Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu quý 1/2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu quý 1/2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu quý I/2024, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 79,9 tỷ USD, chiếm 94%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,3%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,7%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 5,08 tỷ USD, chiếm 6%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1/2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 26,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 29,4 tỷ USD.

Trong quý 1/2024, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 22,7 tỷ USD tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 15,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 50 triệu USD, giảm 27,7%; nhập siêu từ Trung Quốc 16,7 tỷ USD, tăng 44,4%; nhập siêu từ Hàn Quốc 6,2 tỷ USD, giảm 3,5%; nhập siêu từ ASEAN 2,2 tỷ USD, tăng 10,9%.
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu quý 1/2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu quý 1/2024.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 3/2024 ước tính xuất siêu 2,93 tỷ USD. Tính chung quý 1/2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 8,08 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 4,93 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 4,49 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 12,57 tỷ USD.

 

Trong quý 1/2024, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 5,67 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ du lịch đạt 3,15 tỷ USD (chiếm 55,5% tổng kim ngạch), tăng 45,8%; dịch vụ vận tải đạt 1,35 tỷ USD (chiếm 23,8%), tăng 3,8%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ quý 1/2024 ước đạt 8 tỷ USD (trong đó đã tính trong phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu là 2,69 tỷ USD), tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 3,43 tỷ USD (chiếm 42,9% tổng kim ngạch), tăng 22,5%; dịch vụ du lịch đạt 2,35 tỷ USD (chiếm 29,4%), tăng 67,3%.

Nhập siêu dịch vụ quý 1/2024 là 2,33 tỷ USD.

Content retrieved from: https://vneconomy.vn/xuat-khau-quy-1-2024-tiep-tuc-da-hung-phan.htm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *