CHÍNH SÁCH THANH TOÁN CỦA BÔNG GÒN CÔNG NGHIỆP THÁI DANH

1. Phương Thức Thanh Toán

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: chuyển khoản ngân hàng / tiền mặt
Bạn cần cung cấp thông tin thanh toán chính xác và hoàn chỉnh để đảm bảo thanh toán của bạn được xử lý thành công.
2. Xác Minh Thanh Toán

Chúng tôi có thể thực hiện xác minh thanh toán bằng cách yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung hoặc xác minh danh tính của bạn.
Bạn nên tuân thủ bất kỳ yêu cầu xác minh nào được yêu cầu để tránh trễ trong việc xử lý đơn hàng.
3. Thanh Toán Định Kỳ

Chúng tôi có thể cung cấp tùy chọn thanh toán định kỳ cho dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể. Thanh toán định kỳ sẽ được thông báo trước và yêu cầu sự đồng ý của bạn.
4. Hủy Thanh Toán

Nếu bạn muốn hủy thanh toán hoặc dịch vụ định kỳ, bạn nên thực hiện việc này trước ngày hết hạn xác định để tránh bị tính phí thêm.
5. Bảo Mật Thanh Toán

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin thanh toán của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. Thông tin thanh toán của bạn sẽ được bảo vệ khỏi truy cập trái phép.
6. Quyền Truy Cập và Sửa Đổi Thanh Toán

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin thanh toán của mình bất kỳ lúc nào. Để thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.
7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Thanh Toán của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.
8. Sự Thay Đổi Của Chính Sách

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Thanh Toán này từ thời gian này qua thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thanh toán. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.