ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA BÔNG GÒN CÔNG NGHIỆP THÁI DANH

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web https://bonggoncongnghiep.vn/, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Sử Dụng Trang Web

Bông gòn công nghiệp thái danh cung cấp dịch vụ trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cung cấp thông tin, sản phẩm, và dịch vụ.
Bạn cam kết sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng.
Bạn không được sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận, đánh cắp thông tin, hoặc tạo ra các sự cố bảo mật.
3. Thay Đổi Trang Web

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp trang web và dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bên thứ ba vì bất kỳ thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ này.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin hoặc việc truy cập trái phép nào.

5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc văn bản, hình ảnh, và tài liệu khác, thuộc quyền sở hữu của https://bonggoncongnghiep.vn/ hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ https://bonggoncongnghiep.vn/.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

7. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản và điều kiện này. Bạn nên xem xét định kỳ điều khoản để cập nhật thông tin về chúng.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

9. Hiệu Lực

Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 28/08/2014 và áp dụng cho tất cả người dùng của https://bonggoncongnghiep.vn/.