CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

1. Mục đích và Phạm vi

Chính sách bảo mật này xác định cách https://bonggoncongnghiep.vn/ thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính bảo mật của nó.
Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:
– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
– Giải đáp thắc mắc khách hàng
– Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
– Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
– Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Satrico

2. Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi thông tin qua biểu mẫu trên trang web, tham gia cuộc khảo sát hoặc tương tác với các dịch vụ hoặc tính năng khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại, và thông tin liên quan đến giao dịch tài chính.

3. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm việc xử lý đơn đặt hàng, cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ, và trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, gửi thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, và thực hiện tiếp thị.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc tuân thủ các quy định pháp luật.

5. Quyền Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào. Để thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

7. Sự Thay Đổi Của Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Bảo mật này từ thời gian này qua thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách tốt nhất.