Gòn Kiện 7D/15D HCS

Cung cấp bông gòn tấm 3cm , 5 cm , 7cm , gòn kiện 7D HCF, 7D HCS , gòn kiện 15D HCF, 15D HCS , gòn chống cháy , gòn cuộn , gòn bi A, gòn bi AB , gòn micro 0,9D , 1,4D
bông gòn công nghiệp kiện 7D HCS Recycle dùng cho gối , thú nhồi bông …….

Liên hệHotline: 0917.143.144